léky4U.cz » Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

fnkvFakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) je vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotní péči v téměř celém rozsahu medicínského spektra pro své spádové oblasti Prahy 3 a Prahy 10, v některých oborech i pro pacienty z celé Prahy, východních Čech a v případě popálených pacientů z celých Čech.

Vizí naší fakultní nemocnice je neustálý růst kvality poskytované péče a další růst specializace na vybrané obory, především na traumatologii – léčbu těžce raněných pacientů-, na kardiologii a kardiochirurgii a v neposlední řadě na péči o těžce popálené pacienty. Věříme, že právě další specializace v rámci pražských fakultních nemocnic a dalších špičkových zdravotnických zařízení je cestou, jak i v obtížných ekonomických podmínkách zajistit pro pacienty špičkovou péči.

Kromě růstu kvality péče se naše nemocnici v uplynulých několika letech intenzivně věnujeme zlepšování postavení a komfortu pacientů v procesu léčby. Snažíme se vycházet vstříc jejich individuálním potřebám, dostatečně a otevřeně je informovat o jejich stavu a možnostech léčby a zajistit jim důstojné zacházení a potřebné soukromí.

Od roku 2008 FNKV hospodaří se ziskem a investuje do svého rozvoje maximální možnou částku. K modernizaci svého přístrojového vybavení plně využívá fondy Evropské unie.

Nové traumacentrum FNKV

Traumacentrum FNKV je z pohledu spádového území největším traumacentrem v ČR, přičemž jeho Klinika popáleninové medicíny slouží jako jediné vysoce specializované pracoviště pro celé Čechy. V traumacentru je ročně ošetřeno přes 30 000 pacientů s velmi těžkými mnohočetnými zraněními, tzv. polytraumaty.

Přes veškerou snahu o modernizaci přístrojů a prostor Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v letech 2007 až 2012 je zřejmé, že dlouhodobý růst kvality i kvantity poskytované péče ve FNKV není možné zajistit v její současné podobě. Nemocnice se skládá z více než dvaceti pavilonů, řada z nich je natolik zastaralá, že je již není možné přestavět tak, aby v nich bylo možné poskytovat péči odpovídající požadavkům moderní medicíny.

Prozdravi.cz

Jako řešení byla v roce 2008 navržena výstavba nového polyfunkčního bloku, kam by se přestěhovalo traumacentrum a všechny ostatní akutní obory FNKV. Tento záměr schválila česká vláda 20. dubna 2009 jako součást strategických investic ve zdravotnictví.

Výstavba nového pavilonu traumacentra vyřeší také problémy spojené s trvalým nárůstem počtu pacientů s těžkými zraněními daný neustále se zvyšující intenzitou dopravy. Zároveň je i reakcí na nárůst pacientů vyvolaný rozhodnutím ministerstva zdravotnictví z roku 2008 snížit počet traumacenter v Praze na dvě.

Soustředěním traumatologické péče do jednoho pavilonu bude u pacientů s akutním, život ohrožujícím onemocněním urychlena komplexní diagnostika a následná léčba, odpadnou časové ztráty vyvolané zbytečnou manipulací a transportem pacienta.

Dosažení rentability investice do nového traumacentra si vyžádalo úpravu projektu tak, aby nový pavilon pojal kromě všech traumatologických kapacit i všechny ostatní obory akutní a intenzivní lékařské péče poskytované ve FNKV. Například centralizace resuscitační a intenzivní péče přinese racionální využití kapacit, jednotné léčebné postupy, jednotný management pod kontrolou odborníků a také lepší využití specialistů na intenzivní medicínu.

Součástí nového pavilonu bude i tzv. Emergency, tedy jednotný prostor pro příjem všech akutních pacientů v nemocnici, který je jedním z hlavních požadavků na velké moderní nemocnice. Emergency významně urychluje léčbu pacientů, zvyšuje efektivitu využití drahých diagnostických přístrojů a umožňuje rychle nasadit tým lékařů různých odborností.

Kontakt:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34
Telefonní ústředna: +420 267 16 1111
Fax.: +420 267 31 2664
www.fnkv.cz

Prozdravi.cz
Be Sociable, Share!
žádný komentář k “Fakultní nemocnice Královské Vinohrady”
  1. SENIOR PO 70 napsal:

    Moc hezké jak se starají co všechno umí ,ale když je člověku už přes 70 let tak ho nechtějí na doporučení obvodní lékařky přijmout. Když jde o nachlazení jde to léčit doma ,ale srdce si člověk nevyléčí sám.A tak jedině sehnat známé, aby byl dotyčný vyléčen a né jen udržován na prášku bez síly a bez života . Opravdu Vinohrady zabodovaly.Jsi starý nechceme tě tady .

  2.  
Zanechej komentář


Reklama: