VIAGRA

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek VIAGRA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím přípravku VIAGRA bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevila bolest na hrudníku:

 • snažte se odpočívat v polosedu,
 • neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty,
 • ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Všechny léčivé přípravky, včetně přípravku VIAGRA, mohou způsobit alergické reakce. Kontaktujte ihned svého lékaře, zaznamenáte-li po užití přípravku VIAGRA jakýkoliv z následujících příznaků:
náhlá dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla.

Po užití přípravku VIAGRA byla hlášena prodloužená a občas bolestivá erekce. Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte přípravek VIAGRA užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Velmi častým nežádoucím účinkem (může se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10) je bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů ze 100) zahrnují: zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazaného vidění nebo snížené ostrosti vidění), ucpaný nos a závrať.

[ad#cunarny.cz_468x60-zadecek]

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů z 1000) zahrnují: zvracení, kožní vyrážku, krvácení na očním pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, neobvyklý pocit v oku, nepravidelný nebo zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, sníženou citlivost na dotek, poruchu rovnováhy, zvonění v uších, nucení na zvracení, sucho v ústech, bolest na hrudi a únavu.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1-10 pacientů z 10.000) zahrnují: vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, cévní mozkovou příhodu, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztrátu sluchu.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh zahrnují: bušení srdce, bolest na hrudi, náhlou smrt, srdeční záchvat nebo dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím přípravku VIAGRA. Také byly hlášeny případy křečí a záchvatů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SE PŘÍPRAVEK VIAGRA UCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek VIAGRA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek VIAGRA obsahuje

 • Léčivou látkou je sildenafil. Jedna tableta obsahuje 50 mg sildenafilu (ve formě citrátové soli).
 • Pomocné látky jsou:

Jádro tablet: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý (bezvodý), sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Potah tablet: Hypromelosa, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktosy, triacetin, hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Jak přípravek VIAGRA vypadá a co obsahuje toto balení:

VIAGRA potahované tablety jsou modré, ve tvaru kosočtverce, s nápisem “PFIZER” na jedné a “VGR 50” na straně druhé. Tablety se dodávají v balení obsahujícím 2, 4, 8 a 12 tablet v blistru v krabičce nebo v zataveném papírovém obalu. Některé velikosti balení nemusí být na trhu dostupné.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitelem rozhodnutí o registraci přípravku VIAGRA je Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Velká Británie

Výrobcem přípravku VIAGRA je Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, 37530, Pocé-sur-Cisse, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika: Pfizer s.r.o., Tel: +420-283-004-111

[ad#cunarny.cz_468x60-INTIM-X]

4 komentáře u „VIAGRA“

 1. A nedá se to udělat i nějak přirozenou cestou? Přece jenom to není nejlevnější

 2. Bohužel mám s tímto produktem špatnou zkušenost, ne že by to nefungovalo, ale udělalo se mi asi po 15 minutách špatně a pak mě celý den bolela hlava… Teď užívám clavin. Funguje na erekci a přitom nemá žádné vedlejší účinky.

 3. Dobrý den,
  jedno přísloví říká, že “Nejsou impotentní muži, jen nešikovné ženy.“ :-), které naznačuje, že mnohdy by se nic kupovat nemuselo, jen musí obě strany chtít, být zkušené co do sexuálních praktik i znalosti svého partnera, a snažit se ;-).

  Tohle se samozřejmě netýká mužů, u kterých jsou problémy s erekcí lékařsky diagnostikovány, pro tyto jsou pak ne zrovna levné prostředky na podporu erekce bohužel nutnosti.

 4. Dobrý den,
  děkuji Vám za zpětnou vazbu.

  Tu Viagru jste měl předepsanou od lékaře, nebo jste ji jen sám chtěl vyzkoušet?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..